Tag Archives: revista

Sessió informativa: Projecte Educatiu de Centre

Recordem que dijous 6 de març a 2/4 de 9 del vespre es farà la sessió informativa del projecte educatiu del centre. Al menjador de l’Escola Riu d’Or.

Creiem interessant transcriure-us la informació donada en el tríptic fet per l’Escola Riu d’Or i afegir-vos la revista electrònica del curs passat.

La nostra escola

L’Escola Pública Riu d’Or va néixer el curs 1978-79, gràcies a la preocupació d’un grup de pares per l’educació dels seus fills.

En un marc pluralista, democràtic i solidari, es potencia l’educació integral de l’alumnat, mitjançant l’adquisició de coneixements i de valors, entre els quals destaca el respecte entre cultures i la co-educació.

L’ensenyament de qualitat -garantit per la professionalitat de l’equip docent- és un dels nostres principals objectius.

L’ arrelament al poble i al país són una constant en el treball diari, però també facilitem als nens i nenes l’obertura al món i el coneixement d’altres realitats diferents de la nostra.

A l’Escola Pública Riu d’Or els nens i les nenes aprenen de manera activa.

El català és la llengua d’ús i d’aprenentatge. S’estudien també el castellà i l’anglès.

Les noves tecnologies del món audiovisual i de la informàtica constitueixen un suport important en el procés d’aprenentatge.

La sostenibilitat i el treball pel respecte al medi ambient és un dels eixos del nostre treball. Som Escola Verda.

L’ensenyament de qualitat -garantit per la professionalitat de l’equip docent- és un dels nostres principals objectius.

L’ arrelament al poble i al país són una constant en el treball diari, però també facilitem als nens i nenes l’obertura al món i el coneixement d’altres realitats diferents de la nostra.

El treball en equip i la participació democràtica són presents en tots els àmbits de l’escola, des de les aules fins al Consell Escolar, passant pel Claustre de mestres o per les Comissions de treball, integrades per pares/mares i mestres.

També es dóna una atenció especial al contacte entre les famílies i l’escola, que es concreta en les reunions, les entrevistes, els informes, la revista escolar i els fulls informatius.

Treballem amb les universitats com escola de pràctiques de futurs mestres que som.

L’Escola disposa d’ aules espaioses i ben equipades, patis enjardinats i proveïts de material de joc, aules ben equipades per a músicaaudiovisuals i informàticalaboratorigimnàs i una àmplia biblioteca; tots ells adaptats per a l’accés de persones amb discapacitat i amb material adequat als diferents nivells.

L’ equip docent, format per mestres tutors i el professorat especialitzat en anglès, música, educació física, audició i llenguatge i educació especial, compta amb el suport d’un equip multidisciplinar d’atenció psicològica (EAP).

El Consell Escolar ofereix uns serveis complementaris: menjador, activitats extraescolars (esportives, artístiques i culturals) i d’acollida. El servei de menjador està gestionat pel Consell Comarcal.

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) participa en la millora constant de l’escola i defensa de la qualitat de l’ensenyament públic davant dels organismes corresponents.

L’AMPA gestiona juntament amb l’Escola diversos serveis: activitats extraescolars de migdia i tarda, aula d’acollida matinal (de 8 a 9h). Tots aquests serveis estan atesos per monitors/es especialitzats.

Es segueix el Projecte de reutilització de llibres.

L’horari de l’escola és el següent:

Infantil i Primària: de 9 a 2/4 d’1 i de 3 a 2/4 de 5.

A l’escola treballem amb material d’ús comú.

Escola Pública Riu d’Or: Carrer de les Verges, 15, 08251 Santpedor                 Tel. 93.832.17.63 Fax. 93.832.17.65

www.escolariudor.cat escolariudor@gmail.com

Us animem a convidar totes aquelles famílies que vulguin conèixer el projecte educatiu de la nostra escola.