Potenciem la col·laboració entre l’Escola i les Famílies en l’organització d’algunes festes que es realitzen dins l’horari escolar. També organitza festes fora d’aquest horari amb l’objectiu de crear un espai de relació entre famílies més enllà de l’àmbit escolar.