Les activitats extraescolars són activitats voluntàries i de pagament, que els nens i nenes realitzen fora de l’horari escolar, en hores no lectives. Són un complement a les activitats escolars, ja que ajuden a impulsar el desenvolupament global dels nens i nenes.

Totes elles han estat escollides amb l’objectiu de reforçar els coneixements, les capacitats i les habilitats dels infants d’una manera lúdica i divertida. La possibilitat de socialitzar-se permet el creixement personal, al mateix temps que es va descobrint i potenciant nous interessos i motivacions.

Des de la comissió ens ocupem de:

  • Programar les activitats extraescolars
  • Coordinar l’acollida matinal
  • Recollir les demandes de les famílies
  • Gestionar i vetllar per les inscripcions i pagaments
  • Avaluar , posteriorment, el seu desenvolupament

Dossier extraescolars 2022-2023 nous preus